پیشگیری از خودکشی: توانمند سازی شرکت شما

خودکشی در بالاترین 50 سال است و خودکشی های مربوط به مسائل مربوط به محل کار نیز در حال افزایش است. شما در موقعیتی هستید که می تواند در کمک به جلوگیری از خودکشی در بین کارمندانتان تفاوتی ایجاد کند. این آموزش بهترین روش ها را برای توسعه فرهنگ آگاهی از پیشگیری از خودکشی در اختیار شما قرار می دهد.

ما از شما دعوت می کنیم که در این وبینار Beacon Health Options شرکت کنید 9 اکتبر 2019. در این وبینار ، Kris Hooks ، MEd ، LPC ، LMFT ، CEAP ، CHWC ، با بیش از سی سال تجربه در زمینه بهداشت رفتاری و EAP ، در مورد بهترین روش های ارتقا employees کارمندان و مدیران سالم تر ، مقاوم تر و سازنده در سازمان شما

مواد اصلی