Ձեռնարկներ

Կարող եք ներբեռնել ձեռնարկները և դրանք հարմարեցնել ձեր ընկերության անվճար հեռախոսահամարին և Achieve Solutions URL- ին, այնուհետև դրանք բաժանել ձեր աշխատակիցներին:

Բնական աղետների ձեռնարկներ

Երկրաշարժեր. Նախապատրաստում և վերականգնում
Flրհեղեղներ. Նախապատրաստում և վերականգնում
Փոթորիկներ ՝ պատրաստում և վերականգնում
Tornadoes. Պատրաստում և վերականգնում
Վայրի կրակ. Պատրաստում և վերականգնում

Բռնություն / վնասվածքաբանության ձեռնարկ

Հաղթահարել բռնի իրադարձությունից հետո