Programy zapewniające dobre samopoczucie w miejscu pracy

Beacon Health Options opracowało szereg programów profilaktycznych, które mogą pomóc Twojej organizacji:

  • Efektywnie zarządzaj ryzykiem przy użyciu zasobów
  • Zbuduj środowisko sprzyjające odporności pracowników
  • Skieruj interwencje na określone ryzyka związane z kapitałem ludzkim

Te programy o wartości dodanej uznają potencjalną siłę społeczności w miejscu pracy w tworzeniu powszechnej świadomości na temat kluczowych problemów zdrowotnych, które wpływają na produktywność i dobre samopoczucie pracowników.oraz w celu wspierania zmian i / lub odbudowy.

Możesz uzyskać dostęp do naszych programów online, korzystając z poniższych linków:
Tworzenie kultury dobrego samopoczucia
Zestaw narzędzi do usuwania stygmatów
Zapobieganie samobójstwom: Beacon Health Options Inicjatywa dotycząca dobrego samopoczucia w miejscu pracy