Mga Handbook

Maaari kang mag-download ng mga handbook at ipasadya ang mga ito sa numero ng telepono na walang bayad sa iyong kumpanya at Makamit ang Mga Solusyon URL, at pagkatapos ay ipamahagi ang mga ito sa iyong mga empleyado.

Mga Handbook sa Likas na Sakuna

Mga Lindol: Paghahanda at Pagbawi
Baha: Paghahanda at Pagbawi
Mga Hurricanes: Paghahanda at Pagbawi
Mga Tornado: Paghahanda at Pagbawi
Wildfire: Paghahanda at Pagbawi

Handbook ng Karahasan / Trauma

Pagkaya Pagkatapos ng Marahas na Kaganapan