Mga Programa sa Kaayusan sa Trabaho

Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ay nakabuo ng isang serye ng mga programa sa pag-iwas na makakatulong sa iyong samahan:

  • Namamahala ng mga peligro gamit ang mga mapagkukunan nang mahusay
  • Bumuo ng isang kapaligiran na nagpapalakas sa katatagan ng empleyado
  • Mga target na interbensyon sa tiyak na mga panganib sa kapital ng tao

Kinikilala ng mga programang idinagdag ng halaga ang potensyal na lakas ng pamayanan sa lugar ng trabaho upang lumikha ng malawak na kamalayan sa mga pangunahing isyu sa kalusugan na nakakaapekto sa pagiging produktibo at kagalingan ng empleyado—at upang suportahan ang pagbabago at / o paggaling.

Maaari mong ma-access ang aming mga programa sa online sa mga link sa ibaba:
Lumilikha ng isang Kultura ng Kaayusan
I-stamp Out Toolkit ng Stigma
Pag-iingat sa Pagpapakamatay: Isang Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon Inisyatiba ng Kalusugan sa lugar ng trabaho