Chào mừng bạn đến với Trang web Truyền thông Tương tác Tùy chọn Sức khỏe Beacon.

Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều nguồn lực khác nhau để giúp bạn quảng bá chương trình Beacon và sức khỏe của người dân. Chúng tôi cũng mời bạn khám phá các trang Hội nghị khách hàng để tìm các bài thuyết trình của chuyên gia về các chủ đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất của lực lượng lao động của bạn.