Sổ tay

Bạn có thể tải xuống sổ tay và tùy chỉnh chúng bằng số điện thoại miễn phí của công ty bạn và URL Đạt được Giải pháp, sau đó phân phối chúng cho nhân viên của bạn.

Sổ tay thiên tai

Động đất: Chuẩn bị và Phục hồi
Lũ lụt: Chuẩn bị và Phục hồi
Bão: Chuẩn bị và Phục hồi
Lốc xoáy: Chuẩn bị và Phục hồi
Cháy rừng: Chuẩn bị và Phục hồi

Sổ tay Bạo lực / Chấn thương

Đối phó sau một sự kiện bạo lực