Tháng 4 năm 2022

Nhận thức, Chăm sóc và Hỗ trợ về Tự kỷ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), chứng tự kỷ ảnh hưởng đến khoảng 1 trong số 54 trẻ em ở Hoa Kỳ. và những người chăm sóc có thể là đáng kể.

Là một phần của Tháng Nhận thức về Tự kỷ Quốc gia vào tháng 4, hãy sử dụng những thông tin liên lạc này để nhắc nhở nhân viên của bạn về lợi ích EAP của họ.

Bài viết

Tin nhắn kỹ thuật số

Tờ rơi